Choď na obsah Choď na menu
 


WALTZ


CHARAKTERISTIKA TANCA
Waltz (Anglický valčík) je tanec, ktorý sa vyvinul z anglického typu pomalého Valčíka. Rozšíril sa začiatkom 20. storočia, no v mnohom je ovplyvnený tancom Boston, ktorý sa tancoval pred I. svetovou vojnou v USA. Patrí medzi tance, ktoré využívajú švihový princíp pohybu. Základné kroky tanca sú jednoduché a ľahko sa dajú naučiť už u začiatočníckych párov. Švihový pohyb využíva princíp protipohybu, správne uvoľňovanie a prepínanie kolien a plynulý nepretržitý typ pohybu.

Základný rytmus tanca musí byť viditeľný a zrejmý v 1. dobe, ktorá je aj v hudbe akcentovaná.
TAKT ¾ takt – 3 údery v takte
TEMPO 29-30 taktov za minútu 23
PRÍZVUČNÉ DOBY 1. doba
ZÁKLADNÝ RYTMUS
Neobsahuje pomalé a rýchle doby, každá doba v takte má rovnakú dĺžku.

 

 

 VALČÍK

 

CHARAKTERISTIKA TANCA
Označuje sa za kráľa tancov, alebo „kráľovský tanec“. Vznikol v Rakúsku a jeho predchodcom je ľudový tanec Ländler, ktorý sa do Viedne dostal začiatkom 18. storočia. Názov Valčík pochádza z nemeckého slova „Walzer“, ktoré súvisí so slovesom „walzen“,
označujúcim točivý pohyb. Po nemecky sa tento tanec volá Wiener Walzer. V roku 1758 bol výnosom viedenského ministerstva Valčík zakázaný – údajne zo zdravotných a morálnych dôvodov, a vyhlásený za škodlivý a hriešny. Stavali sa proti nemu učitelia
tanca, ktorí v ňom videli ohrozenie svojej existencie, ruská cárovná, pruský kráľ, aj lord Byron. Napriek tomu sa Valčík v čase Francúzskej revolúcie stáva najobľúbenejším tancom Paríža. Stal sa nesmrteľným najmä vďaka skladbám otca a syna Straussovcov a dodnes je najrozšírenejším tancom na svete.
Patrí medzi veľmi atraktívne tance. Je charakteristický veľkým pohybom po parkete. Tancuje sa v pomerne svižnom tempe, čím kladie značné nároky na fyzickú kondíciu párov.
Obsahuje málo figúr. Medzi základné patrí: Otáčka vpravo, Otáčka vľavo, Zmeny vpred.

TAKT ¾ takt – 3 údery v takte
TEMPO 60 taktov za minútu
PRÍZVUČNÉ DOBY 1. doba je zdôraznená
POČÍTANIE 1,2,3

Tango

 

CHARAKTERISTIKA TANCA
Tango pôvodne pochádza z Argentíny, ale obsahuje i mnohé prvky kubánskych a černošských tancov. Jeho predchodcami boli tance afrických černochov (nazývané Tangano), ktorých v časoch otrokárstva zavliekli do Ameriky. Viac ako 100 rokov bolo Tango pokladané za tanec „priveľmi hriešny“ pre spoločenské sály, no napriek zákazom (pápežom, cisárom Williamom) sa stalo veľmi populárnym. Vtedajšie Tango malo len málo spoločné s dnešným Tangom. Hudba Tanga je dramatická, ohnivá, podmaňujúca a vzrušujúca. Tango je úplne odlišné od ostatných štandardných tancov. Základom sú chodné kroky, čo dáva tanečníkom dostatok času myslieť na to, ktorou figúrou sa bude pokračovať. Chôdza a promenáda patria medzi najzákladnejšie figúry tohto tanca. Základné figúry, ako Spojky, Pivoty, Spiny, Štvorkrok, Kolísková otáčka, Výkrut a Twistová otáčka tvoria absolútny základ. Rytmickým základom je 2/4 rytmus. Staccatový typ pohybu dodáva tomuto tancu jeho špecifickú atmosféru. Držanie je oproti ostatným tancom kompaktnejšie, pohyb je ale mäkký s ostrou koncovkou. Každý krok vpred je tancovaný s vedením pravej strany tela, pričom sa dodržiava mierne zatáčanie smerom doľava. Kolená sú mierne pokrčené. Chodidlá sa zdvíhajú z parketu a kladú na parket v plnej dĺžke kroku. Nedochádza k žiadnemu ťahaniu chodidiel po parkete. Tango sa tancuje úplne plocho, bez akýchkoľvekzdvihov v chodidlách. Nevyhnutný zdvih chodidiel musí byť pohltený v kolenách.

TAKT 2/4 takt - 2 údery v takte
TEMPO 33 taktov za minútu
PRÍZVUČNÉ DOBY každá doba
POČÍTANIE Voľne – 1 doba v hudbe
Rýchlo – 1/2 doby v hudbe 24

POSTAVENIE
Muž, žena:
Postavenie je podobné ako v ostatných štandardných tancoch s tým rozdielom, že kolená
sú mierne pokrčené. Platí zásada, že v základnom postavení ako aj počas tanca majú byť
kolená tlačené smerom k sebe. Princíp tlaku kolien voči sebe umožňuje páru zvýšenie
stability v postavení a pohybe.
DRŽANIE
Muž:
V základnom postavení sú chodidlá prisunuté resp. takmer prisunuté, pričom pravá noha je mierne vzad (asi o 1/2 dĺžky chodidla). Telo aj chodidlá sú mierne natočené doľava.
Poznámka: V Tangu je dôležité vedenie pravej strany tela pri pohybe smerom vpred. Ak má budúci pohyb smerovať v smere tanca, chodidlá aj telo musia byť natočené takmer šikmo do stredu.
Držanie je kompaktnejšie a partnerka sa nachádza viac na pravej strane partnera ako v ostatných štandardných tancoch. Partner položí dlaň pravej ruky takmer až do stredu chrbta partnerky, pričom predlaktie je rovnobežné s parketom. Predlaktie ľavej ruky zviera vzhľadom k parketu asi 45° uhol a je mierne vystreté ako v ostatných tancoch. Držanie ľavou rukou je teda viac privreté a kompaktnejšie.
Žena:
Postavenie ženy kopíruje postavenie muža s tým, že chodidlo ľavej nohy je mierne vpred. Špička ľavej nohy sa dotýka špičky pravej nohy muža. Poznámka: Takéto postavenie chodidiel v Tangu sa používa počas celého tanca. V priebehu tanca sa pohybujú teda chodidlá na rozdiel od zvyšných tancov po troch stopách. Ľavá ruka partnerky je položená na predlaktie pravej ruky muža, pričom hrana dlane so spojenými prstami sa umiestni pod podpazušie pravej ruky muža.

 

Slowfox


Slowfox je pomalý Foxtrot, z ktorého aj vznikol. Foxtrot bol po prvýkrát uvedený v Európe tesne pred I. svetovou vojnou. Názov tanca vraj pochádza od mena tanečníka a komika Harryho Foxa, ktorý prvý predviedol „špeciálne“ bežané kroky. Na začiatku bol Slowfox vášnivý tanec s rýchlymi a pomalými pohybmi. Európskym lektorom sa však nepáčil jeho divoký charakter a začali ho štandardizovať a spomaľovať. V rokoch 1922-1929 Frank Ford, s ktorým Josephine Bradleyová robila ukážky, vyvinul charakter 28 Slowfoxu. Prísne dodržiavanie tempa vtedy neexistovalo, mohlo sa pohybovať od 40 do 50 taktov za minútu. Slowfox je tanec, ktorý vyžaduje dobrých tanečníkov a pomerne veľký parket. Charakteristickým rysom tohto tanca je vláčny pohyb, súvislý a nepretržitý presun ťažiska v priestore. Striedanie pomalých a rýchlych krokov vytvára plynulý pohyb, ktorý musí byť naviac uvoľnený a dokonale vedený. Základným stavebným prvkom tohto tanca je chôdza a trojkrok. Všetky základné figúry sú vytvorené na báze týchto dvoch základných prvkov. Chôdza vpred pozostáva z dlhých krokov, pričom chodidlá sa zľahka dotýkajú a odvaľujú
od parketu. Tanec je postavený na báze švihového pohybu, ktorý vzniká odrazom od stojnej zaťaženej nohy. Slowfox je jedným z najtypickejších predstaviteľov anglického štýlu tanca. Tancuje sa na 4/4 rytmus, kde 1. a 3. úder v takte je vždy akcentovaný. Každý
pomalý krok trvá 2 údery v hudbe, každý rýchly krok 1 úder v takte.

Základný rytmus je
Voľne, Voľne alebo Rýchlo, Rýchlo, Voľne.
TAKT 4/4 – 4 údery v takte
TEMPO 30 taktov za minútu
PRÍZVUČNÉ DOBY 1. a 3. doba (1. doba je viac zdôraznená)

 QUICKSTEP

 

CHARAKTERISTIKA TANCA
Quickstep je rýchla forma Foxtrotu a najrýchlejší štandardný tanec. Pretože mnohé orchestre hrali Foxtrot príliš rýchlo, nebolo možné na hudbu zatancovať slowfoxové kroky. V Anglicku sa preto vyvinul akýsi mix Charlestonu a Foxtrotu – Quicktime Foxtrot and
Charleston. Quickstep je tanec, ktorého základnými prvkami sú chôdza a premena. Všetky základné figúry sú postavené na báze týchto dvoch základných pohybových prvkov. Chôdza vpred je podobná chôdzi vzad v Slowfoxe s tým rozdielom, že sa tancuje
rýchlejšie. Premeny môžu byť tancované v rôznych smeroch, vždy ale pozostávajú z troch krokov počítaných ako „Rýchlo, Rýchlo, Voľne“, ktoré sa tancujú na štyri doby v takte. Quickstep patrí medzi najrýchlejšie tance a vo svojej vrcholovej súťažnej forme kladie na tanečníka značné nároky na fyzickú prípravu.

TAKT 4/4 – 4 údery v takte
TEMPO 50 taktov za minútu
PRÍZVUČNÉ DOBY 1. a 3. doba (1. doba je viac zdôraznená)

 

 

Komentáre

Pridať komentár

Prehľad komentárov

Valcik

(Sona blichova, 14. 7. 2013 11:52)

Oznacuje sa za krala tancov.